SPK uyardı: Usulsüz para toplama çalışmalarına dikkat!

SPK açıklamasına nazaran, konseyce yapılan nezaret faaliyetleri sonucunda, karşılığında yüksek kâr payı/getiri vaadi ile gayrimenkul, turizm, sıhhat, güç, irtibat vb. kesimlerde gerçekleştirileceği tez edilen yatırımların finansmanının sağlanması hedefiyle internet, toplumsal medya ve dijital platformlarda çeşitli reklamların yayımlandığı, bahse bahis reklamlarla kurulmuş ya da kurulacak olan teşebbüs, işletme yahut iştiraklere kâr hissesi yahut iştirak yoluyla para toplanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Türk Ticaret Kanunu kararları uyarınca, bir şirket kurmak yahut şirketin sermayesini artırmak emeliyle veyahut vaadiyle halka her türlü yoldan davette bulunularak para toplanması yasaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Heyetimizce onaylanması mecburidir. Sermaye Piyasası Kanunu’nda, onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin yapılan halka arzların ya da onaylı ihraç evrakı olmaksızın yapılan ihraçların 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin günden 10 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yatırımcıların yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesini teminen onaylı izahname ya da ihraç dokümanı yayımlama yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halktan para toplanması suretiyle pay, pay senedi, hisse, iştirak ve gibisi isimler altında sermaye piyasası aracı satışının gerçekleştirilmesi durumunda üstte yer alan kararlar uyarınca ilgililerin cezalandırılacağı ve kabahat teşkil eden bu nitelikteki teşebbüslere prestij edilmemesi hususu kamuoyuna hürmetle duyurulur. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir