Müzik yayını yapan iş yerleri ile ilgili yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültü Denetim Yönetmeliği” kapsamında çevresel gürültünün denetimi ve idaresine ait uygulamalar belirlendi. Buna nazaran müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın müsaadesi verilmesi tarafında düzenleme yapılarak Müzik Yayın Müsaade Evrakı’na ait iş ve süreçlere yönelik yol ve asıllar hazırlandı.

“YAYIN MÜSAADE BAŞVURUSU VİLAYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLECEK”

Bakanlık açıklamasında “Çevresel Gürültü Denetim Yönetmeliği” ile ilgili ayrıntılar şu biçimde sıralandı:

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları kapsamında; müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için; varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme evrakı, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü yahut vekaletname ile akustik rapor üzere bilgiler ve müzik yayın müsaadesi müracaat dilekçesi Vilayet Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı kararlarına uyulacağı ve gerekmesi halinde ek gürültü denetim önlemlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de Vilayet Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Sunulan bilgi ve evraklar vilayet müdürlüğü tarafından değerlendirilecek

“SUNULAN EVRAK VE DOKÜMANLAR GEREKTİĞİNDE DENETLENEBİLECEK”

Bakanlıktan yeterlik dokümanı almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının kontrollerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında koruma edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi koşulu getirildi. Ayrıyeten sunulan bilgi ve dokümanların; gerektiğinde alanda inceleme ve kıymetlendirme çalışmaları eşliğinde vilayet müdürlüğü tarafından kıymetlendirilmesi yapılacak.

“MÜZİ YAYINLARININ MÜSAADESİ VİLAYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK”

Müzik yayınlarının müsaadesi konusunda; raporun uygun bulunması halinde, müracaat sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın Müsaade Dokümanı fiyatının döner sermaye hesabına yatırılması ve Vilayet Müdürlüğü tarafından “Müzik Yayın Müsaade Belgesi”nin verilmesi gerekiyor. Uygun bulunmaması halinde ise müracaat evrakının münasebeti ile birlikte müracaat sahibine iade edilmesi ve münasebette belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar müracaat yapılabileceği belirtildi.

“MÜZİK YAYIN MÜSAADE DOKÜMANININ GEÇERLİLİK MÜHLETİ 3 YIL”

Müzik Yayın Müsaade Dokümanının geçerlilik müddeti 3 yıl olarak belirlendi. Bu mühletin sona ermesinden en az 6 ay evvel müzik yayın müsaadesinin yenilenmesi için müracaat yapılması gerekiyor. Müzik yayın müsaadesine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane üzere işyerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Birebir takvim yılı içinde 3 sefer yönetmelik kararlarının ihlalinin tespiti halinde, Vilayet Müdürlüğü tarafından müzik yayın müsaadesi iptal edilecek, bu işyerleri ve deniz araçları, fakat 2 takvim yılından sonra müzik yayın müsaadesi için müracaatta bulunabilecek. Müzik yayını yapan işyerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan yahut ortak bölme elemanları, orta döşemeler, tavan yahut bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü seviyesi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

“EN FAZLA 5 GÜN DÜZENLENEBİLECEK”

Açık havada, süreksiz müddet ve sonlu vakitte yapılan konser, şenlik üzere açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri ortasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen hudut pahaları sağlayacak biçimde, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu mühletlerin aşılması durumunda müzik yayını yapan işyerleri için getirilen kararlara tabi olunacak. Bu tıp etkinlikler için; yıllık azami aktiflik sayısı ile bu etkinliklere müsaade verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, Vilayet Mahalli Etraf Konseyi’nde şikayete mevzu olmayacak biçimde belirlenmesi hususlarına ait idari ve teknik konular belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir