Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak: 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavının ayrıntıları

Diyanet İşleri Başkanlığı şube müdürü alımı ilanı paylaştı. Yapılan açıklamada; “Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan “şube müdürü” kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna nazaran kurum içi naklen atama yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Müracaatlar, müracaat kurallarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 17.07.2023- 28.07.2023 (saat 16:30) tarihleri ortasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacak

BAŞVURU KURALLARI NELER?

Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususu uyarınca çalışıyor olmak,

GRUP-I için en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

GRUP-II için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur yahut tıpkı seviye vazifeler ile üst misyonlarda en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci unsurunun (B) bendi kapsamındaki takımlara atanabilmek için kelam konusu bentte belirtilen hizmet müddetine sahip olmak ve misyonda yükselmeye tabi takımlar için Başkanlıkta atanabileceği takımın alt misyonlarının birinde (sözleşmeli, vekaleten ve süreksiz görevlendirme müddetleri dâhil olmak üzere) çalışmış
olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci hususunun (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” kaidesini taşımak,

Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak yahut müktesebi bulunmamak,

Adaylar GRUP-I yahut GRUP-II’den yalnızca birine müracaat yapabileceklerdir.

İlgili mevzuat kararları gereği 18.04.1999 tarihinde vazifede bulunan ve tıpkı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.

ylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen müsaadeleri kullanmakta olanlar da bu imtihanlara müracaat yapabileceklerdir.

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun’un 10/A unsurunda yer alan “Sözleşmeli işçi olarak atananlar üç yıl mühletle öbür bir yere atanamaz. Kontrat gereği üç yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde durumlarıyla tıpkı unvanlı memur takımlarına atanır. Bu şekilde
atananlar, tıpkı yerde en az bir yıl daha vazife yapar.” kararına tabi olanlar bu imtihana müracaat yapamayacaktır.

Görev mühletleri ve görevlendirme olarak çalışılan müddetlerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) dataları dikkate alınacağından müracaatta bulunacak işçinin bu mühletleri bağlı bulunduğu ünitelere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme müddetleri dikkate alınmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir