Resmi Gazete’de bugün (3 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

3 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Kimi Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet Müsaadesi Kapsamlarının Tespitine Ait Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/19950 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir